Inloggen

Inloggen


ICX Implants logo
Zoek
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ICX Implants logo

Privacy Verklaring

ICX Implants verzamelt persoonsgegevens. Ook als je deze website bezoekt verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Verklaring. Het geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ICX Dental B.V. (voor jou beter bekend als ICX Implants), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82244146, gevestigd aan de Eemnesserweg 63, 3743 AE, te Baarn, per telefoon bereikbaar op +316 43 90 45 00, per mail bereikbaar op [email protected] of middels het contactformulier op deze website.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Verwerkte gegevens

Wij maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina’s die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je:

  • een contactformulier verzend;
  • een offerteaanvraag indient;
  • een e-mail aan ons stuurt.

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • je voornaam en/of achternaam;
  • je contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer en postadres;
  • je persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in het bericht dat je verstuurt middels onze contactformulieren.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Wij houden bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser jij precies gebruikt, maar houden wel bij hoeveel procent van de websitebezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina’s je binnen de website hebt bezocht om de website te kunnen verbeteren.

We gebruiken je voornaam en/of achternaam, contactgegevens en persoonsgegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden, bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier hebt ingezonden, een contactverzoek hebt achtergelaten, je een offerteaanvraag hebt ingediend of een bestelling plaatst.

Wij verwerken de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Voornaam en/of achternaam – Om contact op te nemen, een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek m.b.t. advies over of de verkoop van tandimplantologie-oplossingen, een offerte of een bestelling op te sturen, opsturen correspondentie en facturen, uitvoering opdracht.

Praktijkadres (wat tevens een woonadres kan zijn) – Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek m.b.t. advies over of de verkoop van tandimplantologie-oplossingen, een offerte of een bestelling op te sturen, opsturen correspondentie en facturen, uitvoering opdracht.

E-mailadres – Om contact op te nemen, om een afspraak te maken voor een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek m.b.t. advies over of de verkoop van tandimplantologie-oplossingen, een offerte of een bestelling op te sturen, opsturen correspondentie en facturen, uitvoering opdracht.

Telefoonnummer – Om contact op te nemen, om een afspraak te maken voor een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek m.b.t. advies over of de verkoop van tandimplantologie-oplossingen.

We gebruiken je IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per 26 maanden opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor jou en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. Hoe cookies precies werken en welke we gebruiken, lees je in ons cookiebeleid.

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 26 maanden na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube, kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Rechtsgronden

Wij verwerken persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerken wij persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er andere bedrijven of leveranciers een (deel)prestatie hebben te verrichten in het vervolmaken van onze contractuele overeenkomst met jou. Daarin verstrekken wij niet meer informatie dan noodzakelijk om de prestatie te verrichten. In zo’n geval verzoeken wij waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvanger

Wij zullen in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht verwerken. Dat zijn zogenaamde ‘verwerkers’. Wij beogen niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijnen

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Wij bewaren de gegevens die door ons verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het cookiebeleid (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van betrokkene

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kun je contact opnemen met ons op [email protected]. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Indien wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kunnen wij de verzoeker vragen om zijn verzoek (nader) te spec